Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile ticari hayatta önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Şirketlerin ticari hayatta uymak zorunda oldukları yeni kurallar ve yaptırımlar getirilmiş, mali mevzuat uygulamalarında ticari mevzuat da yakından takip edilir hale gelmiştir. Vezin olarak da bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çerçevede vermiş olduğumuz hizmetler;

- Şirket kuruluş ve tescil işlemleri

- Birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişikliği işlemleri

- Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında yapılan iş ve işlemlere danışmanlık verilmesi

- Yasal defter ve belgelerde TTK'ya uyumun sağlanması

- Sermaye artırımı ve azaltımı işlemleri

- Teknik iflas, konkordato, emisyon primi, sermaye avansı, kar payı avansı ve kar dağıtımı gibi özellikli hususlarda danışmanlık