Kurumsal Finansman

Kurumsal Finansman

Değişen dünyamızda uluslararası finansal ve ticari sistemler iç içe girmiş durumdadır. Bu ekonomik bütünleşme doğrultusunda, şirketlerin doğru yatırım yapabilmesi ve bu yatırımlar için finansman olanaklarının sağlanması, mali risklerin belirlenmesi gibi hususlar önem arz etmektedir. Bu bağlamda Vezin olarak, tecrübeli ekibimizle firma ve sektör bazında detaylı bir çalışma yaparak firmalar için oluşabilecek riskleri öngörmekte ve sağlanabilecek avantajlara odaklanmaktayız.

Kurumsal finansman ile ilgili verdiğimiz bazı hizmetler aşağıda yer almaktadır;

- Şirket alım, satımı, devir ve bölünme işlemlerinde finansal riskleri ortadan kaldırmaya yönelik risk faktörleri denetimi yapmak

- Ortaklık durumlarında kayıtlara ve tablolara yansımamış, önceden doğmuş ve sonradan doğabilecek finansal ve hukuki riskler konusunda müşterileri bilgilendirmek

- Proje finansman danışmalığı ve bu bağlamda finansman modellerinin analizini yapmak

- Borç yapılandırma danışmanlığı yapmak